Recent Posts

ชวด ฉลู ขาล

พยากรณ์ แนวพุทธ

รับพยากรณ์โหราศาสตร์แนวพุทธควบคู่ภูตกสิณและหลักธรรมประจำดาว สัตตาภิธรรม กรรมจักร บวกกับเจ็ดตัวเก้าฐาน ให้บริการในและนอกสถานที่ ผู้สนใจนัดหมายก่อนรับบริการ ขณะนี้ได้เปิดอบรมหลักสูตร Advance สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมขั้นพื้นฐานแล้วเท่านั้น  เริ่มอบรมเดือน พฤษจิกายน 2557

Read More »

Best Reviews

Android

Android

Android

Scrolling Box

Scroll To Top